Garancija, servis, uputstva za upotrebu

Svi artikli iz ponude, pod brendovima, Laguna i Cornat, su atestirani i izradjeni od ekološki ispravnih materijala, takodje za sve grupe postoje tehnički uslovi i zakonski garantni rokovi, sa obezbedjenom podrškom i servisnom mrežom.  

Garantni list za Laguna vodokotliće

Garantni list za Laguna baterije

Uputstvo za bateriju SAC876

Garantni list za laguna baterije

ODRŽAVANJE BATERIJA
Da bi vaši proizvodi godinama izgledali sjajno, neophodno je pridržavati se uputstva za održavanje.
Nakon svake upotrebe obrisati vlažne površine čistom, suvom mekom (neabrazivnom) krpom, bez stvaranja fleka od kamenca i taloženja nečistoća.Za redovno čišćenje hromiranih površina preporučujemo mlaku vodu i meku (neabrazivnu) krpu. Čišćenje blagim rastvorom kuhinjskog sirćeta (do 10%) i vode u odnosu 1 : 10, zatim ispiranje čistom vodom, te brisanje suvom mekom krpom. Ovo čišćenje se ne sme vršiti kada je baterija topla, neophodno je da se sačeka da se površina ohladi.

Za čišćenje ne koristiti krpe sa kojima su ranije korišćena agresivna sredstva. Takva sredstva ostaju u krpama, te lako mogu izazvati trajna oštećenja.
Površine baterija se čiste sredstvima isključivo deklarisanim za čišćenje hromiranih površina, na propisan način uz veoma pažljivu upotrebu istih.
Nepridržavanje uputstva za upotrebu, može da ima za posledicu trajno oštećenje proizvoda!
Sredstva koja služe za čišćenje kupatila (na slikama, aktivna hemijska sredstva za sanitarije, pločice itd.) , često ne smeju da se koriste na hromiranim površinama. Pri tom, mogu trajno oštetiti hromirane površine.


 

Oštećenja koja nastaju od agresivnih sredstava su najčešće trajna i narušavaju estetski izgled proizvoda. PRIDRŽAVAJTE SE UPUTSTAVA ZA ODRŽAVANJE I VAŠE BATERIJE ĆE IMATI SJAJ KAO I PRVOG DANA!

ODRŽAVANJE PERLATORA
Za obezbeđivanje bogatog, pravilnog i mlaza u punom prečniku izliva na baterijama i tuševima. Predlažemo da redovno potapate perlatore u rastvor alkoholnog sirćeta i vode u odnosu 1:5.

 

ODRŽAVANJE SANITARNE ARMATURE U ZIMSKIM USLOVIMA
U negrejanim i neuseljenjim objektima, kao i delimično useljenim ili delimično grejanim, objektima preko zime dolazi do smrzavanja vode u instalacijama. Voda unutar baterija smrzavanjem izaziva deformacije što u krajnjem dovodi do pucanja zidova ili oštećenja drugih komponenti unutar baterija (ventila). Važno je naglasiti da zatvaranjem i ispuštanjem vode u sistemu, u baterijama ostaje zarobljena voda. Nedovoljno je samo zatvaranje vode, neophodno je baterije sa priključaka (zida) demontirati.

Ukoliko je prostor neuseljen i negrejan predlažemo da se izvrši demontaža baterije sa zida sve dok vremenski uslovi to ne dozvole odnosno sve do prestanka mogućnosti smrzavanja vode u baterijama.

TEHNIČKI USLOVI:
Proizvodjač armature daje garanaciju na svoje proizvode u trajanju od:60 meseci.
Garantni uslovi: garancija važi za proizvode kupljene kod ovlaštenih maloprodaja, a da su zadovoljeni sledeći uslovi:
Overen garantni list, uz fiskalni račun.
Da je izvršena pravilna montaža (prema usputsvu koje ide uz proizvod).
Održavanje: mekom neabrazivnom krpom i vodom (eventulano blagim rastvorom 1:10, kuhinjskog sirćeta i vode)
Uslovi rada (prema vrednostima u garantnom listu proizvoda).
Maksimalni radni pritisak: 4,5 bar
Preporučeni radni pritisak: 2-3,5 bar
Minimalni radni pritisak >0,6 bar
Maksimalna dozvoljena temperatura: 353K (80˚C)
Preporučena temperatura vode: 60°C
Komponente na koje se ne odnosi garancija od 60 meseci su:
tuš creva, tuš ručice, tuš ruže, izlivi, prebacvač, pokretni delovi, perlatori,
na ove komponente važi zakonski obavezujući garantni rok koji je važeći u trenutku kupovine.

VAŽNA NAPOMENA
Garancija ne važi usled:
Oštećenja ili nepravilne funkcije nastale zbog neadekvatne i nestručne montaže.
Oštećenja ili nepravilne funkcije izazvane nesavesnim korišćenjem (prevelika sila i sl.).
Oštećenja ili nepravilne funkcije izazvane neodgovarajućim uslovima rada (pritisak preko 5 bara, nečistoće u vodi, smrzavanje vode itd.).
Oštećenja hromirane završne obrade hemijskim sredstvima (inače namenjenih za sanitarije ali ne i baterije). Oštećenja hromirane završne obrade abrazivnim sredstvima.
Oštećenje (pucanje) baterije usled smrzavanja vode u samom proizvodu.
Nepravilan rad uzrokovan ugradnjom dodatnih elemenata koji utiču na rad proizvoda.
Nepravilan rad uzrokovan ugradnjom neadekvatnih rezervnih delova.

Upotreba Laguna baterija:

Sve Laguna sanitarne armature namenjene su ugradnji u visokopritisne sisteme.

Ukoliko se pridržavate uputstva montiranja i održavanja, sanitarna armatura će delovati i fukcionisati besprekorno.
Eventualne fabričke greške ćemo ukloniti, odnosno armaturu zameniti u zakonskom roku. 
U slučaju reklamacije obratite se ovlašćenom serviseru.
Za pravilno funkcionisanje proizvoda, neophodna je adekvatna instalacija kao i  montaža proizvoda. 
Ukoliko povezivanje nije pravilno, funkcija proizvoda neće biti potpuna. U nekim slučajevima nepravilna instalacija može čak i oštetiti proizvod ili napraviti drugu štetu.
Instalaciju svakog proizvoda bi trebalo da izvrši stručno lice, pridržavajući se priloženog uputstva i osnovnih pravila instalacije, pri tom koristeći materijale i elemente koji odgovaraju standardima koji važe kod ove grupe proizvoda. Nakon montaže obavezno ispitati sve spojeve na instalacijama, kao i funkciju samog proizvoda.

Važno upozorenje za armature sa 3 creva, (za bojlere niskog pritiska)

U vreme zagrevanja vode dešava se kapljanje voda iz izliva.To je normalna pojava koja nastaje zbog direktne veze zapremine bojlera sa atmosferom i ne sme biti prekinuta.
Zbog toga nije dozvoljeno montirati na izliv, perlator sa gustim sitom, produžetke cevi ili aparate koje ograničavaju protok. Takodje kod baterija namenjenih za korišćenje kod potisnih protočnih bojlera, treba proveriti vrstu ugradjenog perlatora tj. izliva. Neophodno je postaviti izliv isključivo retkog sita i veoma je bitno izvršiti pravilnu instalaciju priključaka creva (baterije sa 3 creva), po šemi montaže koja se nalazi u prilogu svake baterije.

Upotreba baterije:
Upotreba jednoručnih baterija vrši se na najjednostavniji način, podizanjem ili spuštanjem rukohvata, omogućavamo jači ili slabiji protok vode, a pomeranjem rukohvata u levi ili desni pravac, omogućavamo mešanje vode (pomeranjem u levo- topla, pomeranjem u desno – hladna voda), Tako je i naznačeno na rukohvatima baterija.
Voda se pomeranjem rukohvata nadole (prvobitan položaj) zatvara.

Garantni list za brinoxe

GARANTNI LIST ZA VRHUNSKE FLEXIBILNE CEVI

Flexibilne cevi, uputstvo za montažu:
Flexibilne cevi moraju biti instalirane na ispravan i naveden način:

  1.  Nije dopušteno instalirati flexibilne cevi u zategnutom položaju.
  2.  Nije dopušteno uvrtanje tela flexibilnog creva.
  3.  Nije dopušteno instaliranje flexibilne cevi u radijusu manjem u ekvivalentu od 3 dimenzije prečnika.
  4.  Prilikom instalacije flexibilne cevi izbegavati nepotrebna savijanja.
  5.  Kada se naglo savija flexibilna cev obavezna je upotreba predvidjenog fitinga za spoj (kolena, niple...)

Garantni uslovi:
Garancija se daje na period od 5 godina od datuma kupovine.
Flexibilne cevi moraju biti instalirane u skladu sa uputstvom za montažu.
Garancija važi ukoliko proizvod nije ošetećen fizičkom silom (nestručna montaža) ili oštećen korozijom.
Grancija važi ukoliko je ugradnju izvršilo stručno lice upoznato sa pravilima instalacije.
Garancija važi ukoliko je proizvod i instalisano mesto dostupno za tehnički pregled.
Garancija za artikal važi samo ukoliko je označen robnim žigom i identifikacionom oznakom.
Garancija važi samo uz priložen garantni list, i fiskalni račun.

 

O nama

Kvalitet je vaša privilegija!

Katalog

  • Conmetal i Laguna baterije
  • WC daske
  • Tuš program
  • Art umivaonici
  • Vodokotlići

Garancija/Servis

Laguna sanitarni program servisna mreža obučena je za kvalitetnu dijagnostiku problema kao i njihovo brzo rešavanje.

Kontakt

Wurth d.o.o. Beograd
Svetog Save 60v Surčin
11271 Beograd
T: +381 11 2078 200
E-Mail: prodaja@wurth.rs